Odemykáme budoucnost otevíráním obzorů a možností.

0let kvalitního vzdělávání
Škola má dlouholetou tradici a jejím cílem je poskytovat kvalitní vzdělání. Vnímáme, že svět se rychle mění a je potřeba, aby i naše škola reagovala na tyto změny.

Střední škola Klíč nabízí inspirativní, podnětnou a přátelskou atmosféru s osobním přístupem učitelů ke studentům směřující k rozvoji jejich individuality a nadání. Učitelé a žáci tvoří jeden tým, kde je každý jeho člen důležitý.

Filozofií naší školy je doprovázet naše studenty při jejich svébytném rozvoji, podporovat je a rozvíjet jejich kreativitu a sociální zodpovědnost. Vzděláváme mladé lidi pro jejich budoucnost tak, aby uměli pracovat s informacemi, byli sebevědomí, vzdělaní a disciplinovaní, kvalitně připravení do praxe a pro další studium na VŠ a VOŠ a byli schopni přijímat nové trendy a prosazovat je.

Součástí vzdělání a výchovy je rozvoj kompetencí studentů, jejich flexibility, potenciálu a osobnosti. Učí se dovednostem jako např. týmové práci, kooperativním dovednostem, umění vést dialog, umění komunikace a schopnosti umět argumentovat a prosadit se. K tomu kromě jiného přispívá práce studentů ve školních klubech, v týmech na společných projektech a ve fiktivních firmách, kde mají možnost prokázat své organizační a komunikační dovednosti a schopnosti diskutovat, přednášet své názory jiným a ty také obhajovat. Studium je koncipováno jako příprava studentů pro moderní praxi.

V naší každodenní práci je student naší školy pro nás partnerem, který nám pomáhá formovat Střední školu Klíč.

Mgr. Eva Matoušková

Ředitelka školy

V čem jsme výjimeční?

Škola má dlouholetou tradici a jejím cílem je poskytovat kvalitní vzdělání. Vnímáme, že svět se rychle mění a je potřeba, aby i naše škola reagovala na tyto změny.
Odborníci z praxe ve výuce

Odborníci z praxe ve výuce

Odborníci z praxe doplňují teoretickou výuku o zajímavosti a zkušenosti ze svého oboru. Studenti tak mají možnost zažít teorii na praktických příkladech, které dnes firmy běžně řeší. Spojí si tak probíranou látku s reálnými situacemi a lépe ji tak porozumí. Společně s učiteli inovativně propojují teorii s praxí.
Odborníci z praxe ve výuce

Důraz na výuku anglického jazyka

Výuka vybraných předmětů probíhá v dvoujazyčném prostředí. Anglický jazyk se vyučuje 5x týdně, jeden předmět v anglickém jazyce a vybrané odborné předměty jsou vyučovány metodou CLIL. Jedná se o metodu výuky, díky které se vyučuje nejazykový předmět pomocí cizího jazyka. Naši studenti díky tomu umí dobře komunikovat v anglickém jazyce.
Odborníci z praxe ve výuce

Sociální dovednosti a osobní rozvoj

Jsme přesvědčeni, že důležitá je kombinace a rovnováha studijních znalostí a sociálních dovedností. Klademe důraz nejen na praktické dovednosti, ale i na porozumění fungování světa a kritické myšlení. Snažíme se rozeznat potenciál jednotlivých studentů a dále s ním pracovat. Velmi nám také záleží na příjemné atmosféře, ve které se studenti vzdělávají.

Aktuality a články

Naši žáci se rozhodně nenudí. Školy Klíč jsou aktivní součástí dění v České Lípě a pravidelně pořádáme zajímavé akce, na které jsou všichni vítáni.
Střední škola Klíč s.r.o. YouTube